Tres Enerji

Günümüzün dinamik pazar koşullarında işletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleştirmekte, bunu ise genel olarak hizmet kalitelerini artırarak ya da giderleri azaltarak başarabilmektedirler. Bu rekabet ortamında şirketlerin rakiplerinden kendilerini farklı konuma getirecek yeni bir hizmet arayışı içerisine girmeleri veya kârlılıklarını artıracak yeni iş modellerine başvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir.

Tres Enerji işte tam da bu noktada şirketinizin kârlılığını ve rekabet gücünü kendi “Yap-İşlet” iş modeli ile size hiçbir ilave yatırım veya işletme sorumluluğu yüklemeden artırmayı hedeflemektedir. Tres Enerji hedefe, şirketinizin önemli gider kalemlerinden biri olan enerji faturalarında kayda değer tasarruf sağlayarak ulaştırır.

Tres Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla uygulanmakta olan birleşik ısı ve güç santrallerine dayalı enerji üretim ve yönetimi odaklı çözüm ve hizmetler sunmakta, işletmelerin elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını tümüyle karşılamaktadır.

Tüm sistem yatırımlarının yanı sıra, uygulama ve işletme bütçelerini de bütünüyle finanse eden Tres Enerji, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerini anahtar teslimi olarak tasarlar, uygular; işletme ve bakım hizmetlerini ise uzun vadeli olarak gerçekleştirir.

Tres Enerji, Global Yatırım Holding ve Doyap Grup ortaklığıdır.

Tres Enerji ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

www.tresenerji.com.tr